Institute for Integrative Psychotherapy

Integrative Psychotherapy
Training Programs and Workshops

tr

İNTEGRATİF TERAPİ İŞ BAŞINDA

Richard G. Erskine, Ph. D.

New
3 günlük çalışma grubu: Cuma, Cumartesi, Pazar, 1,2,3 Aralık 2017
İzmir, Türkiye

3 günlük bu yaşantısal çalışmada terapötik ilişkinin merkezde olmasına odaklanmanın yanı sıra danışanın duygu-durumu, bilişi, fizyolojisi ve davranışını entegre eden ilişkisel bir psikoterapi yaklaşımının derinlikli yöntemlerine vurgu yapılacaktır. Bu seminerin temaları yaşam kurguları, düşünce öncesi (pre reflectif) örüntüler, sözsüz iletişim, içselleştirme ve fizyolojik hayatta kalma tepkilerini içerebilecektir. Adanmış/Katılımcı bir terapötik ilişki içinde değişik çalışma yöntemleri, destekleyici regresyon çalışması ve/veya destekleyici beden odaklı terapi öğretilecek ve gösterilecektir.

Bu yaşantı çalışması, teoriyi klinik uygulamalarında kullanmayı ve kendi temas kopmalarını, yaşam kurgusunu ve karşı aktarımının görüntülerini saptayarak etkinliklerini arttırmak isteyen ruh sağlığı çalışanları için tasarlanmıştır. Dr. Erskine:

Relational Patterns, Therapeutic Presence ; Richard Erskine;

Beyond Empathy: A Therapy of Contact in Relationship / Empatinin Ötesi: İlişki içinde temas terapsi; Richard Erskine, Janet Moursund, ve Rebecca Trautmann

Ve

İntegratif Terapi iş başında; Richard Erskine & Janet Moursund

tarafından yazılan bu kitaplardaki kavramları göstermek ve ayrıntılı incelemek için bazı grup üyeleri ile canlı terapi yapacaktır. Bu kitaplar türkçe ve ingilizce olarak bulunmaktadır. Katılımcıların çalışma öncesi bu kitapları okumaları ve kavramlar ve yöntemler ile ilgili sorular sormak ve tartışmak üzere gelmeleri istenmektedir.

Contact: Bilgi için: Ercan Durmaz
Phone: +90 546 215 30 05
E-mail: ercandurmaz78@gmail.com
Bu çalışma İngilizce gerçekleşecek olup, profesyonel simültane çeviri ile Türkçe tercüme yapılacaktır. Bu ileri düzey çalışma grubu, İntegratif Psikotherapi Derneği Standardizasyon ve Sertifikasyon Komisyonu’nca (Commission on Standards and Certification of the International Integrative Psychotherapy Association) belirlenen “İntegratif Psikoterapist Sertifika süreci”ne ait 18 eğitim saatini karşılamaktadır. Çalışmanın tamamlanması ile “Yaşam Boyu Öğrenme” sertifikası verilecektir
entr
The Institute for Integrative Psychotherapy is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists, by the National Board of Certified Counselors for counselors and by the American Board of Examiners in Pastoral Counseling for pastoral counselors. The Institute for Integrative Psychotherapy maintains responsibility for this program and its content.