Institute for Integrative Psychotherapy

Integrative Psychotherapy
Training Programs and Workshops

tr

İlişkisel ve İntegratif Psikoterapi

Richard G. Erskine, Ph. D.

New
3 günlük çalışma grubu: 9-11 Şubat 2018 (Cuma-Cumartesi-Pazar)
İstanbul, Türkiye

Bu çalışma grubu, İntegratif ve İlişkisel Psikoterapi alanının kuramsal altyapısını ve içerdiği klinik yöntemleri daha iyi kavramak isteyen psikoterapistler için düzenlenmiştir. Çalışma katılımcıların hem getirecekleri vakalar üzerinden süpervizyon almalarına hem de kendileri üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kuramsal kavramların klinik uygulamaya aktarımı, klinik becerilerin daha incelikli bir noktaya taşınması, ilişkisel yöntemlerden etkin bir şekilde faydalanma, karşı-aktarımın özneler-arası boyutta kullanımı, danışanın ilişkisel ihtiyaçları ve tedavinin planlanması çalışmada altı çizilecek ana başlıklardır.

Dr. Erskine danışanın duygulanım, biliş, fizyoloji ve davranışını entegre eden bir psikoterapi yöneliminin kapsadığı yöntemleri etraflıca ortaya koyacaktır. Bu çalışma grubunda Yaşam Senaryoları, erken dönem bilinçdışı örüntüler, sözel olmayan iletişim, içe alma ve fizyolojik hayatta kalma tepkileri gibi temalar ele alınacaktır. Terapötik ilişki bağlamında çalışmanın çeşitli yöntemleri, destekleyici regresyon ve/veya beden terapisi yöntemleri de uygulamalarda yeri geldiğinde katılımcılara öğretilip gösterilecektir.

Bu çalışma grubuna katılacaklar için önerilen okumalar:

  • Beyond Empathy: A Therapy of Contact in Relationship

by Richard Erskine, Janet Moursund and Rebecca Trautmann. (Türkçe basımı: Empatinin Ötesi, İlişki İçinde Bir Temas Terapisi. 2015, Nobel Akademik Yayıncılık).

  • Integrative Psychotherapy in Action by Richard Erskine & Janet Moursund.
  • Relational Patterns, Therapeutic Presence by Richard G. Erskine.

Contact: Şafak Ebru Toksoy
Phone: +905326301064
E-mail: ebrutoksoy5@gmail.com
Çalışma Türkçe ve İngilizce yürütülecek olup, ardıl çeviri yapılacaktır.
entr
The Institute for Integrative Psychotherapy is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists, by the National Board of Certified Counselors for counselors and by the American Board of Examiners in Pastoral Counseling for pastoral counselors. The Institute for Integrative Psychotherapy maintains responsibility for this program and its content.